Skip to content Skip to footer

Podpisanie umowy na realizację inwestycji w miejscowości Miechów

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2023 r. podpisano umowę z generalnym wykonawcą firmą REMAR z Gołkowic Górnych na realizacje inwestycji w miejscowości Miechów o wartości 22 788 888,88 zł. Jest to pierwsza podpisana umowa na roboty budowlane w ramach realizowanych inwestycji przez SIM Małopolska sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Pan Dariusz Marczewski.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wod.-kan., gazową, c.o., elektryczną, teletechniką, fotowoltaiką wraz z odcinkami zewnętrznymi instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, elektryki z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej oraz z zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i wiatą śmietnikową na działce nr 1405/39 w miejscowości Miechów przy ulicy Osiedle Parkowe.

W ramach zadania powstanie budynek wielorodzinny, w którym zaprojektowano 79 lokali mieszkalnych. Termin realizacji do 31 grudnia 2024r.

Skip to content