Skip to content Skip to footer

Zapraszamy do udziału postępowaniu przetargowym na roboty budowlane dla inwestycji realizowanej w miejscowości Siedliska, Gmina Tuchów.

Informujemy, że ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane w ramach realizowanych inwestycji przez SIM Małopolska sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I – BUDYNEK „A” na działce nr 968/11 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów.

W ramach etapu I zadania powstanie budynek wielorodzinny, w którym zaprojektowano 40 mieszkań. Cała inwestycja obejmuje budowę 3 budynków wielorodzinnych , w których zaplanowano 120 lokali mieszkalnych.

Termin składania ofert: 11.12.2023 godz. 9.00

Link do przetargu

Zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Skip to content