Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
nabór mieszkańców

Informacje o zamówieniach publicznych

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach przy wykorzystaniu wsparcia ze środków publicznych w ramach rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM.

Lista ogłoszonych zamówień

Skip to content