Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jak zostać mieszkańcem?

Krok po kroku

Krok 1
Złóż wniosek

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu realizowany będzie przez gminę właściwą dla realizowanej inwestycji przed rozpoczęciem robót budowlanych. Kryteria pierwszeństwa naboru określone zostaną przez radę gminy i ogłoszone w biuletynie informacji publicznej. O aktywnych naborach informować będziemy również na naszej stronie internetowej.

Krok 2
Twoja cegiełka w budowie mieszkania

Po rozpatrzeniu wniosków stworzona zostanie tzw. „lista najemców”. Następnie, przed rozpoczęciem robót budowlanych, mieszkańcy zaproszeni zostaną  do zawarcia umów rezerwacyjnych oraz wniesienia cegiełki do budowy swojego mieszkania w postaci tzw. „partycypacji mieszkańca w kosztach budowy” (wkład własny).

W międzyczasie prowadzona będzie realizacja inwestycji. Twoje mieszkanie wkrótce będzie gotowe!

Krok 3
Podpisz umowę i odbierz klucze

Po zakończeniu inwestycji zawarte zostaną z mieszkańcami umowy najmu instytucjonalnego. Odbierz klucze i stwórz swój nowy dom!

   • okres najmu – nieokreślony, gwarantujący najemcy stabilizację
   • 19,90 zł za metr kwadratowy – maksymalna dopuszczalna ustawowa stawka czynszu najmu w 2023 roku*
   • ok. 15% wartości kosztów budowy mieszkania – wysokość „partycypacji mieszkańca” (900-1700 zł za metr kwadratowy)**
   • kwota partycypacji zwracana jest najemcy w przypadku rezygnacji z najmu lokalu po wniesieniu kwoty partycypacji przez następnego najemcę tego samego mieszkania
   • „mieszkanie pod klucz” – oddane lokale będą gotowe do zamieszkania (nieumeblowane)

    * czynsz może być niższy, maksymalna dopuszczalna stawka wynika z przepisów ustawy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (art. 7c.)
    ** ostateczna wysokość „partycypacji” określona zostanie po sporządzeniu kosztorysu inwestycji

Skip to content