Skip to content Skip to footer

Zapraszamy do udziału w pierwszym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane dla inwestycji realizowanej w Miechowie przy ul. Osiedle Parkowe.

Informujemy, że ogłoszone zostało pierwsze postępowanie przetargowe na roboty budowlane w ramach realizowanych inwestycji przez SIM Małopolska sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wod.-kan., gazową, c.o., elektryczną, teletechniką, fotowoltaiką wraz z odcinkami zewnętrznymi instalacji wewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, elektryki z oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej oraz z zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i wiatą śmietnikową na działce nr 1405/39 w miejscowości Miechów przy ulicy Osiedle Parkowe,  w skład którego wchodzi budowa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W ramach zadania powstanie budynek wielorodzinny, w którym zaprojektowano 79 mieszkań.

Termin składania ofert: 05.10.2023 godz. 9.00

Link do przetargu

Zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Skip to content