Skip to content Skip to footer

Zapraszamy do udziału postępowaniu przetargowym na roboty budowlane dla inwestycji realizowanej w miejscowości Wieliczka przy ul. Jasnej.

Informujemy, że ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane w ramach realizowanych inwestycji przez SIM Małopolska sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 316/2, 309/22, 321/2, 309/32, 321/1 w miejscowości Wieliczka przy ulicy Jasnej.

W ramach zadania powstanie 80 lokali mieszkalnych

Termin składania ofert: 21.02.2024 godz. 9.00

Link do przetargu

Zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Skip to content