Skip to content Skip to footer

Zapraszamy do udziału postępowaniu przetargowym na roboty budowlane dla inwestycji realizowanej w miejscowości Łęki, Gmina Borzęcin. 

Informujemy, że ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane w ramach realizowanych inwestycji przez SIM Małopolska sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z infrastruktura techniczną na działce nr 1468/5 w miejscowości Łęki, Gmina Borzęcin. – ETAP I

Termin składania ofert: 9.01.2024 godz. 9.00

Link do przetargu

Zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Skip to content