Skip to content Skip to footer

Zapraszamy do udziału postępowaniu przetargowym na roboty budowlane dla inwestycji realizowanej w miejscowości Rabka Zdrój przy ul. Jana Kilińskiego

Informujemy, że ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane w ramach realizowanych inwestycji przez SIM Małopolska sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 4906/5, 4907/4, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916/11, 4915/4 przy ul. Jana Kilińskiego w miejscowości Rabka Zdrój.

W ramach zadania powstaną 54 lokale mieszkalne.

Termin składania ofert: 15.02.2024 godz. 9.00

Link do przetargu

Zainteresowanych zapraszamy do udziału.

Skip to content