Skip to content Skip to footer

Podpisanie umowy na realizację inwestycji w Starym Sączu

W dniu 03.04.2024 w urzędzie Miasta Stary Sącz została zawarta umowa pomiędzy SIM Małopolska a Remar Budownictwo Energooszczędne  z siedzibą w Golkowicach Górnych  na realizacje inwestycji w miejscowości Stary Sącz o wartości 28 388 888,88  zł. Jest to już piąta podpisana umowa na roboty budowlane w ramach realizowanych inwestycji przez SIM Małopolska sp. z o.o. W spotkaniu uczestniczył Pan Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza, Pan Kazimierz Gizicki Z-ca Burmistrza Starego Sącza, Pan Marcin Golonka Pełnomocnik Firmy Remar oraz Pan Michał Lysy prezes SIM Małopolska.

Przedmiotem umowy  jest  budowa 2 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych posiadających 104 lokale mieszkalne wraz z infrastrukturą na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7, 671/3, 625/4 przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu.

Termin realizacji inwestycji to 24 miesiące od udzielenia zamówienia.

Skip to content